Information

Tillverkare

Leverantörer

  • Fashion Supplier

ÅNGER, RETUR & BYTEN


Ångerrätt


Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.
Sustra betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att returnerad produkt kommit Sustra tillgodo. Kunden står för fraktkostnad vid retur. Fraktkostnaden dras av vid återbetalningen av köpbeloppet.
Kunden skall returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Kunden ansvarar för risken vid returfrakt, risken innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.
Reklamationer (frakthandling) och serviceärenden
Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta Sustras kundtjänst via e-post: kundservice@sustra.se.
Sustra kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Sustras kundtjänst. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler. Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till Sustra på adress:
Sustra
Hasselvägen 5
63506 Eskilstuna

Tvister och lagval


På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer Sustra Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande Sustra köpvillkor hänvisas kunden till Sustra kundtjänst via e-post: kundservice@sustra.se